پاییز-تاریخچه کلمات

29 09 2007

در زبان انگلیسی Autumn یا Fall به سومین فصل سال گفته می شود(از 21 سپتامبر تا 21 دسامبر).اولین بار شخصی به اسم Chaucer در سال 1374 از واژه ی autumn استفاده کرد( مشتق ازکلمه ی لاتینی autumnus/auctumnus ).

استفاده از fall (مترادف با autumn) در میان انگلیسی زیانان آمریکای شمالی در سال 1545 مرسوم شدبه علت این که در این سال برگ زیادی از درخت ها افتاد (fall از افتادن برگ درختان آمده است).

واژه ی Harvest نیز از کلمه ی لاتینی haerfest مشتق شده و با معنی autumn یا همان فصل درو و خوشه چینی وارد زبان انگلیسی شده است. هم چنین بدر ماه نزدیک به اعتدال پاییزی را هم Harvest Moon می گویند.

کلمه ی پاییز در فارسی هم مشابه با fall به افتادن برگ از درخت اشاره دارد.

Advertisements
واسکولیت(التهاب عروقی)

29 09 2007

یکی از دوستان در مورد واسکولیت پرسیده بود ،بنابراین فکر کردم در این پست توضیحاتی در این مورد بنویسم:

واسکولیت(Vasculittis ) یا آسیب التهابی عروق اغلب همراه با مرگ سلولی(نکروز)ممکن است به صورت موضعی و به علت آسیب مستقیم باشد(مثل تروما،عفونت و سموم) یا به صورت سیستمیک و نکروز چند کانونی.واسکولیت ها منشأ ایمنی دارند و به انواع مختلفی طبقه بندی می شوند:

1-یکی از مهمترین انواع واسکولیت ها آرتریت غول آسا(التهاب شریان تمپورال-یکی از شریان های مغزی که خون نواحی متعددی از جمله چشم را تأمین می کند) است که بیش از همه در افراد مسن دیده می شود.این بیماری به صورت سردرد و صورت درد بروز می کند و در نهایت ممکن است منجر به کوری شود،نیمی از بیماران نشانه های سیستمیک شبیه سرماخوردگی با درد عضلانی،درد مفصل و تب دارند.

2- آرتریت تاکایاسو شکلی از واسکولیت است که با ضخیم شدن قوس آئورت و محو شدن دهانه عروق بزرگ مشخص می شود.علت این بیماری ناشناخته است،همانند آرتریت غول آسا منجر به اختلالات چشمی،نقایص عصبی و کاهش نبض اندام های فوقانی می شود. این بیماری بیشتر در زنان 45-15 ساله آسیایی دیده شده است.

3-بیماری کاوازاکی بیماری حاد شیرخواران  که با تب و بزرگ شدن غدد لنفاوی،بثورات جلدی،آرتریت عروق کرونر و گشادشدگی عروق (آنوریسم) همراه است. این بیماران اختلالات ایمنی متعددی دارند و علت بیماری هم ناشناخته است.به دلیل آنوریسمی که ایجاد می کند مستعد پارگی رگ و مرگ هستند.

البته واسکولیت ها طیف وسیعی از بیماری های عروق را تشکیل می دهند که من فقط به سه نوع آن ها اشاره کردم.