تفاوت

12 09 2009

همیشه دوست داشتم تفاوت بین غبطه خوردن و حسادت رو درک کنم،اما هر جور که نگاه می‏کنم ذات هر دو یکیه فقط غبطه خوردن یه درجه پایین‏تر از حسادته!

Brain constipation

3 08 2009

یه مدته احساس میکنم دچار brain constipation  شدم!

چه بگویم…

29 07 2009

چه بگویم سخنی نیست

در همه خلوت این شهر آوا

جز ز موشی که دراند کفنی نیست

واندر این ظلمت جا

جز سیانوحه‏ی شومرده زنی نیست

ور نسیمی جنبد

به رهش نجوا را نارونی نیست

چه بگویم سخنی نیست …

جنون…!

27 06 2009

تفاوت کسی که تو تیمارستان بستری شده با آدمای دیگه اینه که اولی شجاعت بیان افکارشو داشته!

دکتر سیدمحمود احمدی‏نژاد!

14 06 2009

نمایشی به این مزخرفی تا حالا ندیده بودم،محمود یک شبه مقام ریاست جمهوری و نماد میرحسین رو دزدید و امروز رسماً دیکتاتوری خودشو اعلام کرد،حتما فردا ادعای مقام نبوت می‏کنه!

پاسداری شده: رأی من….

30 05 2009

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

باز هم انتخابات!

23 05 2009

رأی دادن هم مثه نماز خوندن شده،وظیفه ای که باید به جا آورد!