آرزوی محال

11 07 2009

کاش جای اون بچه  لک لک بودم 🙂

رها

مالیخولیا!

17 02 2009

یعنی یه نفر تو این دنیا پیدا می‏شه که بزرگترین آرزوش گرفتن آپاندیسیت باشه!