قدس را آزاد کنید!

18 09 2009

امروز رفتیم همه‏ی زور خودمون رو زدیم که قدس رو آزاد کنیم ولی این اسرائیل نامرد گوش نکرد،مجبوریم قوای خودمون رو واسه سال دیگه تقویت کنیم شاید سال دیگه بتونیم به این مهم دست پیدا کنیم!
درگوشی با پرزیدنت محبوب چهل میلیونی:حالا که اسرائیل حاضر نیست قدس رو آزاد کنه شما در یک حرکت نمادین ایران رو آزاد کنید شاید اونا هم یاد گرفتن و ما هم به آرزوی دیدن قدس آزاد رسیدیم!

انتظار

23 06 2009

آنک حقیقت است که زبان برگشاده

آری آری فریاد…

فریاد آزادی ِ رهایی از بند

و فریاد حقیقت، فریادی بی‏انتهاست

در سایه‏گاه دیوارهایی که

به کوچه‏های تاریک توهم

ختم می‏شد

ما غم را هم‏خانه بوده‏ایم

ما اسارت را زیسته‏ایم

ما تازیانه‏های شلاق را بر پیکر عریانمان تجربه کرده‏ایم

ما با مرگ سخن‏ها گفته‏ایم

اینک فراسوی وهم و هول

آفتاب بر روزن خانمه‏هایمان برنشسته

و نوید بهاری سبز را

بر دل‏های ماتم گرفته‏ی شهرمان تسلی می‏بخشد

و اکنون….

از پس این شب پرانتظار

فروغ سپیده‏دمی را منتظر است

انتظاری هول و خوف انگیز…

م.آزادی