قدس را آزاد کنید!

18 09 2009

امروز رفتیم همه‏ی زور خودمون رو زدیم که قدس رو آزاد کنیم ولی این اسرائیل نامرد گوش نکرد،مجبوریم قوای خودمون رو واسه سال دیگه تقویت کنیم شاید سال دیگه بتونیم به این مهم دست پیدا کنیم!
درگوشی با پرزیدنت محبوب چهل میلیونی:حالا که اسرائیل حاضر نیست قدس رو آزاد کنه شما در یک حرکت نمادین ایران رو آزاد کنید شاید اونا هم یاد گرفتن و ما هم به آرزوی دیدن قدس آزاد رسیدیم!

Advertisements
اندر سیرت پادشاهان!

28 03 2009

کشتی فوتبال هم به گل نشست، حضور پرزیدنت در ورزشگاه این بار هم با شکست و گریه‏ی هواداران فوتبال همراه بود،هرچند که گزارش مزدک هم مزید بر علت شد!